Europsko vijeće usvaja novu direktivu o obnovljivoj energiji

Ujutro 13. listopada 2023., Europsko vijeće u Bruxellesu objavilo je da je usvojilo niz mjera u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji (dio zakonodavstva u lipnju ove godine) koje od svih država članica EU-a zahtijevaju da osiguraju energiju za EU do kraja ovog desetljeća.Doprinijeti ostvarenju zajedničkog cilja dostizanja 45% obnovljive energije.

Prema priopćenju Europskog vijeća za medije, nova pravila usmjerena su na sektore ssporijeintegracija obnovljivih izvora energije, uključujući promet, industriju i građevinarstvo.Neki industrijski propisi uključuju obvezne zahtjeve, dok drugi uključuju izborne opcije.

U priopćenju za medije navodi se da za prometni sektor države članice mogu birati između obvezujućeg cilja od 14,5% smanjenja intenziteta stakleničkih plinova iz potrošnje obnovljive energije do 2030. ili minimalnog udjela obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije do 2030. Računovodstvo za obvezujući udio od 29%.

Za industriju, potrošnja obnovljive energije u državama članicama povećavat će se za 1,5% godišnje, pri čemu će se doprinos obnovljivih goriva iz nebioloških izvora (RFNBO) “vjerojatno” smanjiti za 20%.Kako bi se postigao ovaj cilj, doprinosi država članica obvezujućim općim ciljevima EU-a trebaju ispuniti očekivanja ili udio vodika iz fosilnih goriva koji države članice troše ne prelazi 23 % 2030. i 20 % 2035.

Novi propisi za zgrade, grijanje i hlađenje postavljaju "indikativni cilj" od najmanje 49% potrošnje obnovljive energije u građevinskom sektoru do kraja desetljeća.U priopćenju se navodi da će potrošnja obnovljive energije za grijanje i hlađenje "postupno rasti".

Proces odobravanja za projekte obnovljivih izvora energije također će se ubrzati, a posebne primjene "ubrzanog odobrenja" bit će implementirane kako bi se pomoglo u postizanju ciljeva.Države članice identificirat će područja vrijedna ubrzanja, a projekti obnovljivih izvora energije proći će "pojednostavljeni" i "ubrzani" postupak licenciranja.Također će se smatrati da su projekti obnovljive energije od "pretežnog javnog interesa", što će "ograničiti osnove za pravni prigovor na nove projekte".

Direktiva također jača standarde održivosti u pogledu korištenja energije biomase, istovremeno radeći na smanjenju rizika odneodrživproizvodnja bioenergije."Države članice osigurat će primjenu kaskadnog načela, usredotočujući se na programe potpore i uzimajući u obzir specifične nacionalne okolnosti svake zemlje", stoji u priopćenju za medije.

Teresa Ribera, vršiteljica dužnosti španjolske ministrice zadužena za ekološku tranziciju, rekla je da su nova pravila "korak naprijed" u omogućavanju EU-u da slijedi svoje klimatske ciljeve na "pošten, troškovno učinkovit i konkurentan način".Izvorni dokument Europskog vijeća istaknuo je da su "šira slika" uzrokovana sukobom Rusije i Ukrajine i utjecaj epidemije COVID-19 uzrokovali skok cijena energije diljem EU-a, naglašavajući potrebu za poboljšanjem energetske učinkovitosti i povećanjem obnovljive energije potrošnja.

Kako bi postigao svoj dugoročni cilj da svoj energetski sustav učini neovisnim o trećim zemljama, EU bi se trebao usredotočiti na ubrzavanje zelene tranzicije, osiguravajući da energetske politike za smanjenje emisija smanjuju ovisnost o uvezenim fosilnim gorivima i promiču pošten i siguran pristup za građane EU-a i poduzeća u svim gospodarskim sektorima.Pristupačne cijene energije.

U ožujku su svi zastupnici Europskog parlamenta glasali za tu mjeru, osim Mađarske i Poljske koje su glasale protiv te Češke i Bugarske koje su bile suzdržane.


Vrijeme objave: 13. listopada 2023